آموزش کشت سلول اندام و بافت گیاهی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

آموزش کشت سلول اندام و بافت گیاهی

در  دوره آموزشی کشت سلول اندام و بافت گیاهی شما با راه اندازی آزمایشگاه کشت بافت گیاهی، انتخاب گیاه، انتخاب اندام مناسب

و اهداف مناسب کشت، نوع ضد عفونی سطوح آزمایشگاهی، ابزار آزمایشگاه و نمونه گیاهی، کار با مواد آزمایشی

و محاسبات بیولوژیک، تهیه محیط کشت، انواع کشت، مراقبت از گیاه کشت بافتی، سازگاری گیاه کشت بافتی

و بازار یابی گیاهان تولیدی در آزمایشگاه کشت بافت آشنا خواهید شد.

حاصل دوره آموزش کشت سلول اندام و بافت گیاهی

بعد از اتمام این بخش بطور تئوری با تمام مفاهیم کشت بافت آشنا خواهید شد.

پیش‌نیاز : ندارد

اهداف کلی آموزش

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان درس به اهداف زیر دست یابد:
۱-تجهیز آزمایشگاه کشت بافت گیاهی
۲- کار با مواد آزمایشگاهی و محاسبات بیولوژی برای ساخت محیط کشت
۳-شناخت و تهیه انواع محیط کشت
۴-انتخاب ریزنمونه مناسب
۵-روش کشت صحیح ریزنمونه انتخابی
۶-نگهداری از گیاه کشت شده

آموزش آنلاین

RAPITONS

 

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
00:01:12 ویدئو

تاریخچه کشت بافت گیاهی
قسمت اول
00:24:55 ویدئو

قسمت دوم
00:34:20 ویدئو

4
قسمت سوم (نمایش رایگان)
00:41:00 ویدئو

تجهیز آزمایشگاه کشت بافت
ضد عفونی سطوح و ریز نمونه‌ها
کار با مواد شیمیایی و ساخت محیط کشت
انواع کشت و ریز نمونه گیاهی