راز های پنهان اثار بزرگان ادبی و سینمایی ایران و جهان

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

راز های پنهان اثار بزرگان ادبی و سینمایی ایران و جهان

حدود شش سال زحمت رازهای موجود در آثار ادبی و سینمایی بزرگ جهان رو به انگلیسی ساده

در قالب فایل های پاور پونت و ویدئو بیان می کند.

آموزش آنلاین

RAPITONS

معرفی
1
معرفی (نمایش رایگان)
00:01:00 ویدئو

راز های پنهان اثار بزرگان ادبی و سینمایی ایران و جهان
راز های پنهان اثار بزرگان ادبی و سینمایی ایران و جهان
00:05:32 ویدئو

پاورپوینت
فایل